Ανθρώπινο δυναμικό-Randstad

Το ανθρώπινο δυναμικό που επιλέγει ένας εργοδότης για τις θέσεις εργασίας που προσφέρει πρέπει να συνδέεται με το περιβάλλον εργασίας, αλλά και τους στόχους που επιθυμεί να επιτύχει.

Η διαδικασία αξιολόγησης που θα οδηγήσει στην επιλογή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού μπορεί πέρα από τη συνέντευξη επιλογής να βασιστεί και σε τεστ αξιολόγησης ικανοτήτων και προσωπικότητας, καθώς επίσης και έλεγχο συστάσεων.

Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad μπορούν άμεσα να σας παρέχουν λύσεις σε όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού μέσα από μια επιτυχημένη μεθοδολογία.

Επικοινωνήστε σήμερα με την Randstad στο 2106770523 (Αθήνα) και στο 2310414731 (Θεσσαλονίκη) – http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα