Αναζήτηση προσωπικού

Αρκετοί εργοδότες και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επιλέγουν να υλοποιήσουν την αναζήτηση προσωπικού μέσω εταιρειών παροχής υπηρεσιών HR.   Το ανθρώπινο δυναμικό και οι επιλογές που πρέπει να γίνουν, αποτελούν για αρκετές εταιρείες προτεραιότητα και κομμάτι της στρατηγικής για την ανάπτυξη τους. Επιπλέον, οι εργοδότες στην προσπάθεια τους να περιορίσουν τις λανθασμένες επιλογές ακόμα και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού προτιμούν να αναθέσουν τη συγκριμένη διαδικασία για να μπορούν να έχουν εγγυημένα αποτελέσματα.   Τα παραπάνω συνθέτουν την εικόνα και τους λόγους για τους οποίους οι υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρονται από τη Randstad μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν για το προσωπικό μια εταιρείας ανεξάρτητα με τον κλάδο δραστηριότητας η το επίπεδο των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν.   Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.randstad.gr.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα