Αναζήτηση εργασίας

Τα τελευταία χρόνια η αναζήτηση εργασίας με την βοήθεια συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού δείχνει ότι βρίσκετε ανάμεσα στις προτιμήσεις όσων αναζητούν  εργασία.   Καθημερινά, αρκετοί υποψήφιοι κάνουν αιτήσεις σε θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται από εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.   Η Randstad με ηγετική παρουσία στην παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, προσφέρει σε καθημερινή βάση την γνώση και την εξειδίκευση της σε σημαντικό αριθμό εργοδοτών, αλλά και υποψηφίων για εργασία.   Στην περίπτωση που το βιογραφικό που θα καταχωρίσετε στο site της Randstad δεν αξιολογηθεί θετικά για κάποια διαθέσιμη θέση εργασίας θα παραμείνει διαθέσιμο για ε κάθε μελλοντική αναζήτηση των συμβούλων.   Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες της Randstad στο www.randstad.gr.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα