Αναζήτηση εργασίας

Κατά διαστήματα όσοι  βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν την προσπάθεια που έχουν καταβάλει και εφόσον αυτό χρειαστεί να προχωρήσουν στις σχετικές αλλαγές.   Για να πραγματοποιηθεί όμως μια αξιολόγηση αυτής της μορφής θα πρέπει υπάρχει κάποια μέθοδος σύμφωνα με την οποία να γίνεται λεπτομερής καταγραφή της δραστηριότητας για τις θέσεις εργασίας στις οποίες έχει γίνει αίτηση, τους εργοδότες, τις συνεντεύξεις εργασίας, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.   Η συστηματική προσπάθεια και η οργάνωση κατά την εύρεση εργασίας αποτελεί σημαντικό εργαλείο τόσο για την σωστή διαχείριση του χρόνου, όσο και για την επίτευξη του στόχου. Σκεφθείτε το χρόνο που μπορεί να χάσεις κάποιος, αλλά και την επαγγελματική εικόνα που θα επιδείξει, κάποιος που θα στείλει βιογραφικό του περισσότερες από μια φορές στην ίδια αγγελία εργασίας.   Καταχωρήστε το βιογραφικό σας στις θέσεις απασχόλησης που δημοσιεύονται στο site της Randstad Hellas.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα