Αναζήτηση εργασίας

Αν βρίσκεστε στην αναζήτηση εργασίας ποια είναι η εργασία που θέλετε να βρείτε;   Η απάντηση που συνήθως δίνεται με ευκολία είναι “ότι υπάρχει διαθέσιμο”   Το συγκεκριμένο ερώτημα ενώ δείχνει τόσο απλό για κάποιους που αναζητούν δουλεία δεν είναι εύκολο να απαντηθεί γιατί τελικά δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο. Και μπορεί η προθυμία να είναι πάντα ένα καλό χαρακτηριστικό, όμως όταν για παράδειγμα θα πρέπει να γίνει ενεργοποίηση της προσωπικής και επαγγελματικής δικτύωσης τότε θα χρειαστεί να υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο.   Ίσως η προετοιμασία μια περίληψης τους επαγγελματικού προφίλ να μπορεί να βοηθήσει και στην επικοινωνία, αλλά και στην αναζήτηση για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.  

Βρείτε την επόμενη ευκαιρία για απασχόληση στο www.randsatd.gr.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα