Αναζήτηση εργασίας

Η αναζήτηση εργασίας αποτελεί μια αρκετά απαιτητική διαδικασία για την οποία χρειάζεται δέσμευση, ενεργητικότητα και πλάνο. Ακόμα και σε καιρούς που οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας είναι αρκετές για να καλύψουν όλους τους υποψήφιους για εργασία δεν σημαίνει ότι όλοι θα καταφέρουν να βρουν την απασχόληση που επιθυμούν.   Για αυτό λοιπόν μόλις ξεκινήσουν οι πρώτες αιτήσεις στις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης θα πρέπει κανείς να μπορεί με κάποιο μέθοδο να καταγράψει την δραστηριότητα του, έτσι ώστε σύντομα να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα για την προσπάθεια που έχει γίνει.   Αυτή αποτελεί όμως και μια λύση για όσους δηλώνουν ότι έχουν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ενώ στην πραγματικότητα έχουν περιοριστεί σε μερικές αιτήσεις και φορτώνουν την αδυναμία τους στην κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα