Αναζήτηση εργασίας

Η αναζήτηση εργασίας αποτελεί την δραστηριότητα που θα καταβάλει κάποιος για να βρει μια νέα απασχόληση.   Ο μεγάλος ανταγωνισμός για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, καθώς και οι προκλήσεις στην αγορά εργασίας καθιστούν την αναζήτηση απασχόλησης μια απαιτητική και ταυτόχρονα σοβαρή εργασία.   Όταν κάποιος αποφασίσει ότι θα αναζητήσει εργασία θα πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο για τις θέσεις εργασίας για τις οποίες ενδιαφέρεται, αλλά και να είναι άμεσα διαθέσιμος να ανταποκριθεί στα καλέσματα των εργοδοτών.   Συχνά παρατηρείτε από υποψηφίους για εργασία (και ιδιαίτερα από κάποιους που ήδη εργάζονται)  να μην είναι ουσιαστικά έτοιμοι να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, κάτι το οποίο στην πορεία μπορεί να οδηγήσει στο να χαθούν σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.   Για αυτό πρώτου μπείτε στην διαδικασία για την αναζήτηση της επόμενης εργασίας φροντίστε να είστε σίγουροι για το τι πραγματικά επιθυμείτε να κάνετε.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα