Αναζήτηση εργασίας

  Για κάποιον εργαζόμενο που για αρκετά χρόνια απασχολείται σε έναν συγκεκριμένο εργοδότη, στην περίπτωση που βρεθεί στην αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά για το πώς λειτουργεί η αγορά εργασίας.   Ακόμα και αν ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας για την εύρεση εργασίας παραμένει ίδιο σχετικά με τις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται, την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού από τους εργοδότες κλπ  θα πρέπει να υπάρχει σχετική ενημέρωση σχετικά με τα νέα μέσα αναζήτηση (social media, mobile applications), αλλά και τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.   Στο www.randstad.gr μπορείτε να ενημερωθείτε για τις θέσεις απασχόλησης και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Randstad.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα