Αναζήτηση εργασίας

  Η προσπάθεια για την αναζήτηση εργασίας δεν πρέπει να σταματάει μέχρι να προκύψει η επιθυμητή προσφορά εργασίας.   Εφόσον προκύψει κάποια συνέντευξη εργασίας με κάποιο εργοδότη ή υπάρχει ενημέρωση για κάποια θέση εργασίας η οποία θα προκύψει μελλοντικά, μέχρι να υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση για απασχόληση, η δραστηριότητα για την εύρεση εργασίας θα πρέπει να συνεχίζεται με τους ίδιους ρυθμούς.   Συχνά όμως παρατηρείται κάποιοι υποψήφιοι να επαναπαύονται με αποτέλεσμα, είτε να χάνουν ευκαιρίες για εργασία που πιθανόν να προκύψουν στο ίδιο διάστημα, είτε στην περίπτωση που δεν προκύψει η επιθυμητή εργασία να πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή την αναζήτηση για εργασία.      
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα