Αναζήτηση εργασίας

Η διαδικασία σχετικά με την αναζήτηση εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί αποστέλλοντας το βιογραφικό σημείωμα σε έναν εργοδότη ή σε μια εταιρία συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού.

Ο τρόπος με τον οποίο θα χειριστούμε και τις δύο περιπτώσεις δεν θα πρέπει να διαφέρει, καθώς σκοπός κάθε υποψηφίου που βρίσκεται στην εύρεση εργασίας είναι να αναδείξει τις ικανότητες και την εμπειρία του, αλλά και να πείσει για τις την καταλληλότητα του για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας ανεξάρτητα με το ποιος υλοποιεί την διαδικασία αξιολόγησης.

Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι επιλέγοντας την αίτηση για μια θέση εργασία την οποία χειρίζεται μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού,  εφόσον το βιογραφικό καταχωρηθεί σωστά, τότε θα μπορεί να είναι διαθέσιμο και για θέσεις εργασίας που θα προκύψουν μελλοντικά.

Δείτε όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας που χειρίζεται η Randstad στο www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα