Αναζήτηση εργασίας

Εφόσον έχετε ήδη καταγράψει κάποια δραστηριότητα στην αναζήτησή εργασίας ήρθε η στιγμή να δείτε τι έχετε καταφέρει και ποια είναι τα αποτελέσματα σας από την απαιτητική αυτή διαδικασία.

Για να είστε σε θέση όμως να προβείτε σε μια αξιολόγηση της προσπάθειας σας θα πρέπει κατά την διάρκεια της δραστηριότητα σας να έχετε προβεί σε αναλυτική καταγραφή στις θέσεις εργασίας για τις οποίες έγινε αποστολή του βιογραφικού, τις συνεντεύξεις επιλογής στις οποίες είχατε την ευκαιρία να βρεθείτε, αλλά και τις πιθανές απαντήσεις που περιμένετε για προσφορά για εργασία.

Αν το ισοζύγιο σε αυτή την αξιολόγηση είναι θετικό και θεωρείτε ότι βρίσκεστε κοντά στο να απασχοληθείτε στην θέση εργασίας που επιθυμείτε, τότε μπορείτε να συνεχίσετε στους ίδιους ρυθμούς. Αν πάλι τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα τότε δείτε το βιογραφικό, την συνοδευτική επιστολή, ακόμα και την επαγγελματική εμφάνιση σας για στις συνεντεύξεις επιλογής και προσπαθήστε να δείτε αν η προσέγγιση σας χρειάζεται ανανέωση.

Μπορείτε να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας στο site της Randstad.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα