Αναζήτηση εργασίας

Για να καταφέρει ένας υποψήφιος να βρει όσο το δυνατό περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης  θα πρέπει η αναζήτηση εργασίας να στηριχθεί, τόσο σε online μέσα, όσο και σε offline επιλογές.

Με τον όρο online το ενδιαφέρον μας θα πρέπει να επικεντρωθεί στις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στις site αγγελιών, στα job portals, στις μηχανές αναζήτησης εργασίας, τα social media και τα web site των εργοδοτών.

Στις offline επιλογές περιλαμβάνεται η προσωπική δικτύωση, τα γραφεία διασύνδεσης των πανεπιστημίων, οι ημέρες καριέρας, αλλά και η συνεργασίας με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού όπως είναι και η Randstad.

Για να βρείτε την Randstad και τις θέσεις εργασίας που έχει δημοσιεύσει πρόσφατα πατήστε στο http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα