Αναζήτηση εργασίας

Η αναζήτηση εργασίας αποτελεί μια διαδικασία η οποία μπορεί να γίνει είτε με απευθείας επαφή με έναν υποψήφιο εργοδότη, είτε μέσω από μια εταιρία συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού αφού πρώτα έχει γίνει η αποστολή του βιογραφικού μας σε κάποια αγγελία για εργασία ή καταχώρηση του στην βάση δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος που πρέπει να χειριστούμε και τις δύο περιπτώσεις δεν θα πρέπει να είναι διαφορετικός. Σκοπός μας θα πρέπει πάντα να προσπαθούμε να αναδείξουμε τις ικανότητες μας, την εμπειρία μας και τον επαγγελματισμό μας.

Επιπλέον, στην περίπτωση που θα προκύψει επαφή με μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το βιογραφικό μας εφόσον καταχωρηθεί και αξιολογηθεί θα είναι διαθέσιμο και για θέσεις εργασίας που θα προκύψουν μελλοντικά, όποτε ίσως να απαιτείται προσοχή στο στήσιμο του βιογραφικού, στις λέξεις κλειδιά που θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά και στα πεδία που θα συμπληρώσουμε στην ηλεκτρονική φόρμα καταχώρησης του βιογραφικού.

Σχετικά με τα παραπάνω μπορείτε μέσα από το site της Randstad να κάνετε καταχώρηση του βιογραφικού σας

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα