Αναζήτηση εργασίας

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) χρησιμοποιούνται όλο και ευρύτερα πλέον από τις εταιρίες αλλά και από τους υποψήφιους. Οι μεν πρώτοι χρησιμοποιούν τα social media για να προβάλλουν την εταιρία τους, να έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και να ανακοινώσουν θέσεις εργασίας, και οι δεύτεροι προκειμένου να δικτυωθούν με επαγγελματίες της αγοράς εργασίας, να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στη δουλειά, αλλά και να αναζητήσουν θέσεις απασχόλησης.

Όσον αφορά, όμως, τη σύγκριση με τα παραδοσιακά μέσα αναζήτησης εργασίας (όπως τα  portals για εργασία, τα sites εταιρειών, οι εφημερίδες, η προσωπική και επαγγελματική δικτύωση), ποιο είναι πιο αποτελεσματικό τελικά; Ο συνδυασμός και των δύο μεθόδων είναι ο περισσότερο αποτελεσματικός. Γιατί κάθε μέθοδος παρέχει στον υποψήφιο διαφορετικές πληροφορίες για διαφορετικούς τομείς της εργασίας. Τα social media παρέχουν πληροφορίες που πιθανόν να μην υπάρχουν στα άλλα μέσα, αλλά πολλές θέσεις απασχόλησης μπορεί να βρεθούν στα παραδοσιακά μέσα αναζήτησης εργασίας.

Συνδυάστε, λοιπόν, τους τρόπους αναζήτησης απασχόλησης και επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα και των δύο, αυξάνοντας τις πιθανότητες να βρείτε δουλειά.

Μπορείτε να όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας και τον κόσμο της εργασίας στο προφίλ που διατηρούμε στα social media.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα