Αναζήτηση εργασίας και συμβουλές

Για την αναζήτηση εργασίας και την επίτευξη των στόχων αυτής της διαδικασίας υπάρχουν αρκετές συμβουλές που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Μερικές από τις βασικότερες καταγράφονται παρακάτω:

1.    Η προετοιμασία και η οργάνωση πρέπει να είναι πάντα η πρώτη επιλογή για να μπορέσετε να  ελέγχεται την δραστηριότητα σας, αλλά και για να μην πέφτετε απάνω σε εργοδότες με τους οποίους έχετε ήδη επικοινωνήσει.

2.    Το βιογραφικό και η συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να διαμορφώνονται και αξιοποιούνται ανάλογα με την θέση εργασίας που μας ενδιαφέρει. Στο internet υπάρχουν πολλά πρότυπα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Καλό είναι όμως να δημιουργήσουμε ένα βιογραφικό το οποίο θα έχει τα δικά μας επαγγελματικά χαρακτηριστικά και όχι αυτά που θα χρησιμοποιήσουν οι περισσότεροι υποψήφιοι.

3.    Αν αυτό το διάστημα δεν εργάζεστε δώστε μεγάλη βάση στην επικοινωνία και στην ανάπτυξη σχέσεων με το κοντινό σας φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Μια θέση εργασίας δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι πάντα δημοσιευμένη.

4.    Χρησιμοποιήστε όλα τα διαθέσιμα μέσα που δημοσιεύουν αγγελίες για δουλειά και μην περιοριστείτε μόνο σε ένα ή δύο site αγγελιών

5.    Σκεφθείτε το χρονοδιάγραμμα σας, αλλά και τις εναλλακτικές λύσεις που θα πρέπει να εξετάσετε. Η ευελιξία σας μπορεί να είναι καθοριστική για την εύρεση εργασίας.

6.    Επικοινωνήστε με τις εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες hr και καταχωρήστε το βιογραφικό σας στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα