Αναζήτηση εργασίας: η καλύτερη μέθοδος

Αυτό που θα ήθελαν να γνωρίζουν όσοι βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας είναι ποια είναι η καλύτερη μέθοδος που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν. Με άλλα λόγια με ποιο είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να βρει κανείς απασχόληση. Ακόμα και σε περιόδους που η αγορά εργασίας διακρίνεται για υψηλή ανάπτυξη και προσφορά σε νέες θέσεις εργασίας, ούτε τότε μπορεί κάποιος να διασφαλίσει ότι υπάρχει η ιδανική μέθοδος σύμφωνα με την οποία θα βρεθεί δουλεία. Αυτό που σίγουρα μπορεί και πρέπει να πραγματοποιηθεί είναι η διαμόρφωση ενός πρόχειρου πλάνου το οποίο θα ακολουθηθεί και θα μεταβάλλεται εφόσον χρειαστεί, όπως αντίστοιχα θα γίνει και με το βιογραφικό σημείωμα και την συνοδευτική επιστολή.  Η προσπάθεια και η δραστηριότητα θα πρέπει να είναι συνεχής, ακόμα και όταν δεν υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ όταν δεν υπάρχουν τελικά αρκετές προσκλήσεις από εργοδότες  για συνέντευξη εργασίας, τότε θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επαναξιολόγησης της κατάστασης και μεταβολής του αρχικού σχεδίου.   
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα