Αναζήτηση για δουλειά

Πολλοί που βρίσκονται στην αναζήτηση για δουλειά διαπιστώνουν ότι για να έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα θα πρέπει να καταβάλουν σημαντική προσπάθεια, αλλά και να ξεχωρίσουν σε σχέση με τον ανταγωνισμό που υπάρχει για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.   Σύμφωνα και με τα πρόσφατα αποτελέσματα από την έρευνα Workmonitor για το τρίτο τρίμηνο του 2012, οι Έλληνες εργαζόμενοι πιστεύουν ότι διαθέτουν ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσόντων σε σχέση με αυτά που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας.   Αυτό κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για καλή οργάνωση, μεθοδικότητα, άμεση ανταπόκριση στις θέσεις εργασίας που προκύπτουν, ανάπτυξη της επαγγελματικής δικτύωσης, αλλά και χρήση όλων των διαθέσιμων επιλογών στις οποίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού.   Καλή επιτυχία.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα