Αγορά εργασίας

Οι εξελίξεις και οι τάσεις στην αγορά εργασίας είναι δυνατόν να έχουν σημαντική συμμετοχή για τις αποφάσεις που θα ληφθούν από τους εργοδότες ή τους εργαζόμενους.   Η σχετική ενημέρωση που μπορεί να λάβει κανείς για τις αλλαγές στην εργατική νομοθεσία, τις τάσεις σχετικά με τις προσλήψεις για το νέο έτος ή τις αλλαγές σχετικά με τις δεξιότητες ή τις ειδικότητες που θα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση.   Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες αποτυπώνονται σε έρευνες, άρθρα και παρουσιάσεις από πανεπιστήμια, αλλά και διάφορους φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας, όπως είναι οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού.   Σε αυτά πλαίσια η Randstad Hellas δημοσιεύει διάφορες έρευνες οι οποίες παρουσιάζουν χρήσιμα στοιχειά για το τι συμβαίνει σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι έρευνες αυτές είναι διαθέσιμες στο: /αγορά_εργασίας/έρευνες.   Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν επίσης από την Randstad Hellas τα αποτελέσματα της έρευνας Wokmonitor η οποία καταγράφει τις προσδοκίες των Ελλήνων εργαζομένων για το 2013 και μπορείτε να βρείτε στο /workmonitor.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα