Αγορά εργασίας

Κατά διαστήματα για κάποιους εργοδότες προκύπτουν έκτακτες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό τις οποίες θα προσπαθήσουν να καλύψουν μέσα από την αγορά εργασίας.   Μια από τις λύσεις που παρέρχονται για να μπορούν οι εργοδότες να συνεχίσουν απρόσκοπτά την δραστηριότητα τους είναι η υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης η οποία προσφέρεται μόνο από αδειοδοτημένες εταιρείες.   Με την χρήση της προσωρινής απασχόλησης θα υπάρξει άμεση ανταπόκριση στην όποια έκτακτη, εποχιακή η συγκεκριμένης διάρκειας ανάγκη προκύψει, ενώ το υπάρχον προσωπικό δεν θα επιβαρυνθεί με το επιπλέον φόρτο εργασίας.   Η Randstad παρέχει τις υπηρεσίες της στην ελληνική αγορά και έχει την δυνατότητα να προσφέρει και την υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης. Ενημερωθείτε για το πώς μπορούν οι σύμβουλοι hr να καλύψουν τις ανάγκες σας στο www.randstad.gr
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα