Αγορά εργασίας

Στην αγορά εργασίας προκύπτουν κατά διαστήματα σημαντικές αλλαγές οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν θετικά αρνητικά την προσπάθεια όσων βρίσκονται σε αναζήτηση απασχόλησης.   Οι αλλαγές αυτές συχνά αφορούν την νομοθεσία, τάσεις σχετικά με τους κλάδους και τις ειδικότητες, αλλά και την γενικότερη οικονομική δραστηριότητα και μπορούν να επηρεάσουν τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας.   Συνεπώς εφόσον στην αγορά εργασία προκύπτουν συχνά νέα δεδομένα θα πρέπει να υπάρχει πάντα η σχετική ενημέρωση, αλλά και η σχετική ευελιξία για να μπορεί να υπάρχει άμεση ανταπόκριση.   Ενημερωθείτε για τις τάσεις στην αγορά εργασία στην Ελλάδα και το υπόλοιπο κόσμο μέσα από την έρευνα Workmonitor την οποία η Randstad διεξάγει τέσσερεις φορές το χρόνο σε τριάντα xώρες σε όλο τον κόσμο.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα