Αγορά εργασίας

  Για τους υποψήφιους που πρόκειται να ξεκινήσουν την αναζήτηση εργασίας η ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας μπορεί να αποτελέσει σημαντική βοήθεια.   Πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα των εργοδοτών, επικείμενα νέα projects, έρευνες και τάσεις για την απασχόληση και τον ανθρώπινο δυναμικό προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε κάθε περίπτωση.   Σε αυτά τα πλαίσια η Randstad τέσσερεις φορές το χρόνο δημοσιεύει την έρευνα Workmonitor οι οποία αναδεικνύει τις εθνικές και παγκόσμιες τάσεις στην αγορά εργασίας, αλλά και σε ετήσια βάση δημοσιεύει την έκθεση  της έρευνας για τις Αμοιβές, Παροχές & Τάσεις στο χώρο εργασίας.   Όλες οι έρευνες είναι διαθέσιμες στο www.randtad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα