Αγορά εργασίας

  Στην αγορά εργασίας προκύπτουν κατά διαστήματα διάφορες μεταβολές για τις οποίες πρέπει να λαμβάνουμε γνώση για να είμαστε σε θέση να προσαρμοστούμε ανάλογα εφόσον αυτό χρειαστεί.   Οι μεταβολές αυτές είναι πιθανόν να σχετίζονται με τη νομοθεσία, τις απολαβές και τις παροχές, ή καταγράφουν τάσεις σχετικά με την απασχόληση, τους εργαζόμενους η την κινητικότητα των εργαζομένων για νέες θέσεις εργασίας.   Σε κάθε περίπτωση, είτε κάποιος βρίσκεται στην αναζήτηση εργασίας, είτε ήδη εργάζεται σε κάποιο εργοδότη θα πρέπει να λαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας για να μπορεί να ανταποκριθεί αντίστοιχα εφόσον αυτό χρειαστεί.   Ενημερωθείτε για τις τάσεις στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό για το β’ τρίμηνο του 2012 μέσα από την έρευνα Workmonitor που δημοσιεύεται από τη Randstad.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα