Αγορά εργασίας

Η τάσεις και τα χαρακτηριστικά στην αγορά εργασίας παραμένουν στα ίδια επίπεδα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι εργοδότες θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα, αλλά και να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους στα νέα δεδομένα.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να παραμένουν ενήμεροι για τις εξελίξεις και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας, αλλά και να προσαρμόσουν την στρατηγική και το πλάνο τους ώστε να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Σε αυτή την προσπάθεια σημαντικά οφέλη μπορούν να προκύψουν από την συνεργασία με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Η Randstad διαθέτοντας εξειδίκευση στο τομέα του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να παρέχει λύσεις τόσο στους εργοδότες όσο και στους εργαζομένους, καθώς επίσης και ενημέρωση σχετικά με τις τάσεις και τις εξελίξεις που επικρατούν στην αγορά εργασία στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα από την έρευνα Workmonitor η οποία δημοσιεύεται τέσσερεις φορές το χρόνο.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα