Αγορά εργασίας

Οι εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις εταιρείες συμβούλων που δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας και παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Η Randstad καθημερινά συνεργάζεται με εργοδότες και υλοποιεί διάφορα έργα σχετικά με την εύρεση και επιλογή προσωπικού για μόνιμη απασχόληση, προσωρινή απασχόληση, την πρόσληψη και διαχείριση προσωπικού, τα προγράμματα επαγγελματικής επανατοποθέτησης (outplacement) και το executive coaching.

Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad έχοντας εξειδικευτεί σε συγκειμένους κλάδους έχουν την δυνατότητα να παρέχουν άμεσα λύσεις στις ανάγκες σας.

Επικοινωνήστε σήμερα με τα κεντρικά μας γραφεία στην Αθήνα στο 2106770523 ή με το γραφείο μας στην Θεσσαλονίκη στο 23104147.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα