Αγορά εργασίας

Σύντομα μπαίνουμε στην εορταστική περίοδο του Δεκεμβρίου, όπου στην αγορά εργασίας  συνήθως προκύπτουν θέσεις εργασίας από τους εργοδότες για μερική η προσωρινή απασχόληση.

Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι για εργασία που αυτό το διάστημα θα έχουν διαθέσιμο χρόνο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για να ανταποκριθούν στις όποιες ανάγκες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα βιογραφικό διαθέσιμο, αλλά και να έχει γίνει επαφή με κάποιους εργοδότες που πιθανόν θα χρειαστούν επιπλέον προσωπικό.

Εφόσον η διαθεσιμότητα σας επιτρέπει να εργαστείτε στις μην χάσετε τις ευκαιρίες για απασχόληση που θα προκύψουν.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα