Αγορά εργασίας: Πότε και πώς πρέπει να μιλήσετε για τον μισθό σας

Διαβάστε εδώ την συνέντευξη της Συνέντευξη της Λι Οστεργκαρντ-Αλεξανδροπούλου στον Γιώργο Κανελλόπουλο από την εφημερίδα τα Νέα και ενημερωθείτε σχετικά με το πότε πρέπει να μιλήσετε με τον εργοδότη σας σχετικά με τον μισθό σας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα