Αγγελίες εργασίας

Εφόσον εντοπίσετε τις αγγελίες εργασίας που σας ενδιαφέρουν, θα πρέπει να αποστείλετε άμεσα στην εταιρία το βιογραφικό σας σημείωμα και στην συνέχεια να επιβεβαιώσετε ότι έχει παραληφθεί ή καταχωρηθεί επιτυχημένα στην αντίστοιχη βάση δεδομένων.

Το βιογραφικό θα πρέπει να καταχωρείται στις αντίστοιχες θέσεις εργασίας εφόσον έχει διαμορφωθεί κατάλληλα και καλύπτει τις απαιτήσεις που έχουν καταγραφθεί, έτσι ώστε εφόσον προκύψει θετική αξιολόγηση να  υπάρχει και μια πλήρης εικόνα του επαγγελματικού προφίλ.

Μην ξεχάσετε να καταγράψετε με ακρίβεια σε ποιες αγγελίες εργασίας έχετε στείλει το βιογραφικό σας, έτσι ώστε εφόσον προκύψει επικοινωνία από κάποιον εργοδότη να γνωρίζεται για ποια θέση εργασίας έχετε αρχικά λάβει θετική αξιολόγηση.

Στο www.randstad.gr μπορείτε να δείτε αγγελίες εργασίας και να κάνετε εγγραφή.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα