Αγγελίες εργασίας

Οι αγγελίες εργασίας που δημοσιεύονται από τους εργοδότες είναι πιθανόν να ζητούν από τους υποψήφιους για εργασία να καταχωρήσουν ή να στείλουν το βιογραφικό τους με διαφορετικούς τρόπους.

Τα στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού που υλοποιούν την διαδικασία αξιολόγησης συνήθως επιλέγουν να λάβουν το βιογραφικό και τη συνοδευτική επιστολή από τους ενδιαφερόμενους μέσω email, ηλεκτρονική καταχώρηση σε φόρμα ή μέσω fax.

Σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων σε ηλεκτρονική φόρμα θα χρειαστεί να γίνει συμπλήρωση όλων των απαραίτητων πεδίων με τα στοιχεία του βιογραφικού. Για την διευκόλυνση της ηλεκτρονικής αναζήτησης είναι επίσης σημαντικό να  υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερα κενά πεδία.

Με όποιο από τους παραπάνω τρόπους και αν σας ζητηθεί να στείλετε το βιογραφικό σας για μια θέση εργασίας, μην ξεχάσετε να επικοινωνήσετε και τηλεφωνικά με τον εργοδότη για να επιβεβαιώσετε την παραλαβή του βιογραφικού σας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα