Αγγελίες εργασίας

Κατά την αναζήτηση εργασίας οι αγγελίες εργασίας αποτελούν την βασική πηγή πληροφόρησης για τις νέες θέσεις εργασίας και τους εργοδότες που προσλαμβάνουν προσωπικό.

Εφόσον καταλήξουμε σε αυτές που μας ενδιαφέρουν το επόμενο βήμα πρώτου στείλουμε το βιογραφικό μας θα πρέπει να είναι η προσεκτική αξιολόγηση τους, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις  είναι πιθανόν στις λεπτομέρειες της αγγελίες να δημοσιεύονται πληροφορίες που να μην καλύπτουν όπως είναι για παράδειγμα το ωράριο εργασίας, ο τόπος εργασίας η αρμοδιότητες που απαιτούνται, το αντικείμενο εργασίας.

Επιφυλακτικοί θα πρέπει είμαστε επίσης και με τίτλους θέσεων εργασίας που υπόσχονται ασυνήθιστες αμοιβές γιατί είναι πολύ πιθανόν η θέση εργασίας που δημοσιεύεται να κρύβει λεπτομέρειες που δεν καταγράφονται αρχικά.

Ξεκινήστε την αναζήτηση σας με θέσεις εργασίας που θα βρείτε στο http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα