Αγγελίες εργασίας

Στις μέρες μας οι εργοδότες που αναζητούν προσωπικό διαθέτουν αρκετές επιλογές για να δημοσιεύσουν τις επιθυμητές αγγελίες εργασίας. Εφημερίδες, μηχανές αναζήτησης εργασίας και social media στο internet,  καθώς και συνεργασία με συμβούλους που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν μερικές από τις πιο συνηθισμένες επιλογές για τα στελέχη που θα ασχοληθούν με την εύρεση και επιλογή προσωπικού.

Παρ’ όλα αυτά οι εργοδότες φαίνεται να δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση σε μέσα πού έχουν χαμηλό κόστος ή είναι δωρεάν για την προβολή των διαθέσιμων θέσεων εργασίας όπως είναι η επιλογή της υπηρεσίας jobbing_GR στο site της Randstad.  Για τον λόγο αυτό οι υποψήφιοι που βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο τρόπο αναζήτησης, αλλά να προσπαθούν να διευρύνουν  όσο το δυνατόν περισσότερο την προσπάθεια τους για την εύρεση εργασίας.

 
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα