Αγγελίες εργασίας – Πωλήσεις

Στο site της Randstad δημοσιεύονται αγγελίες εργασίας για διάφορους κλάδους και ειδικότητες. Μια κατηγορία για την οποία δημοσιεύονται θέσεις εργασίας είναι και οι Πωλήσεις.

Μια τέτοια θέση αποτελεί ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης Περιοχής για πολυεθνική εταιρία πελάτη η οποία εδρεύει στον Νέο κόσμο και επιθυμεί να βρει στελέχη τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις που καταγράφονται στην δημοσιευμένη αγγελία.

Για αιτηθείτε για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας αρκεί να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας και το βιογραφικό σας στη Randstad. Εφόσον πληρείται τα κριτήρια που έχουν τεθεί θα ακολουθήσει επικοινωνία με τον σύμβουλο hr της Randstad. Διαφορετικά το βιογραφικό παραμένει καταχωρημένο στην βάση της Randstad και αξιοποιείται για μελλοντικά αιτήματα.

Η συνεργασία των υποψηφίων για εργασία με την Randstad είναι δωρεάν για όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα