Αγγελίες εργασίας και εργοδότες

Αρκετοί εργοδότες που δημοσιεύουν αγγελίες στα διάφορα μέσα δεν καταφέρνουν τελικά να  προσελκύσουν το κατάλληλο προσωπικό για τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν.

Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η περιγραφή για τις συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης δεν έχει τις κατάλληλες λεπτομέρειες ή έχει διαμορφωθεί με γενικές πληροφορίες κάτι το οποί τελικά θα οδηγήσει στην πιθανή συλλογή αρκετών αλλά μη κατάλληλων βιογραφικών.

Οι λεπτομέρειες, η σωστή σύνταξη των αρμοδιοτήτων και των απαιτούμενων προσόντων, αλλά και η παρουσίαση της εταιρείας μπορεί να φέρουν τα επιθυμητά τα επιθυμητά αποτελέσματα στην εύρεση και επιλογή προσωπικού.

Εναλλακτικά η διαδικασία της αξιολόγησης και εύρεσης προσωπικού μπορεί να ανατεθεί στους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού της Randstad.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα