Αγγελίες για θέσεις εργασίας

Η Randstad θέλοντας να έχει ενεργό ρόλο στον κόσμο της εργασίας καθημερινά συνεργάζεται με εταιρίες και οργανισμούς για την κάλυψη των αναγκών τους σε θέματα προσωπικού. Για τον λόγο αυτό οι σύμβουλοι μας που ασχολούνται με τη εύρεση και επιλογή προσωπικού δημοσιεύουν αγγελίες για θέσεις εργασίας σε διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες.

Παράλληλα, εκτός από τις θέσεις εργασίας που χειρίζεται η Randstad, στο http://www.randstad.gr  θα βρείτε δημοσιευμένες αγγελίες από εργοδότες οι οποίοι θα λάβουν απευθείας το βιογραφικό σας, χωρίς να υπάρχει συμμετοχή της Randstad στην αξιολόγηση.

Αν θέλετε να ενημερωθείτε και να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας επισκεφθείτε σήμερα το site της Randstad.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα