Αγγελίες για εργασία

Κατά την αναζήτησης εργασίας, ένας από τους αρχικούς στόχους είναι να βρεθούν οι διαθέσιμες νέες αγγελίες για εργασία.   Οι εργοδότες που δημοσιεύουν τις αγγελίες τους καταγράφουν κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες κατά περίπτωση μπορούν να βοηθήσουν όσους αναζητούν εργασία να κατανοήσουν την αξιοπιστία της προσφερόμενης θέσης εργασίας, καθώς και τις απαιτήσεις για να καλύψει κανείς ιδανικά το συγκριμένο ρόλο. Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις λεπτομέρειες που μπορείτε να λάβετε υπόψη πριν στείλετε το βιογραφικό σας σε ένα εργοδότη:  
  1. Η αγγελία περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες αλλά και τις απαιτήσεις για την προσφερόμενη θέση εργασίας;
  2. Γίνεται αναφορά στα στοιχεία του εργοδότη; Διαθέτει η εταιρεία αυτή σελίδα στο  internet για να μάθετε περισσότερα για την δραστηριότητα της;
  3. Τα στοιχεία  για την επικοινωνία με τον εργοδότη είναι επαρκή ή παρέχεται μόνο ένας αριθμός fax;
  4. Με ποιο  τρόπο μπορεί ένας υποψήφιος να στείλει το βιογραφικό του; Χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες;
  5. Για πόσο καιρό εμφανίζεται δημοσιευμένη η ίδια αγγελία και σε ποια μέσα (sites στο internet, εφημερίδες);
  6. Στην περίπτωση που μια αγγελία δημοσιεύεται από μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού τότε συνήθως τα στοιχεία του εργοδότη δεν θα αναφέρονται. Αυτό όμως δεν πρέπει να αποτελεί αποτρεπτικό στοιχείο για την αξιοπιστία της αγγελίας.
  Για να κάνετε αίτηση στις αγγελίες που δημοσιεύει η Randstad επισκεφθείτε το www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα