εξελίξτε την καριέρα σας.

Γνωρίζουμε καλά τις δεξιότητες που πρέπει να κατέχει ένας καλός πωλητής και ως ειδικοί στον τομέα αυτό στην Ελλάδα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε την επόμενη θέση εργασίας σας στον κλάδο των πωλήσεων. 

learn more

θέσεις εργασίας που χειριζόμαστε.

  • Πωλητής
  • Υπεύθυνος Καναλικής Πώλησης
  • Υπεύθυνος Διεθνών Πωλήσεων
  • Υπεύθυνος διαχείρισης μεγάλων λογαριασμών
  • Πωλητής βιομηχανικών προϊόντων
  • Πωλητής Λογισμικού
  • Πωλητής ψηφιακής τεχνολογίας
ξεκινήστε την αναζήτηση εργασίας

εγγραφείτε.

Συμπληρώστε τα στοιχεία που απαιτούνται και αναρτήστε το βιογραφικό σας στη βάση δεδομένων μας.

ξεκινήστε τώρα