deputy cfο - τρίκαλα

Δημοσίευση
Επικοινωνία
anna vasileiou, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
τρίκαλα, θεσσαλία
Κλάδος
οικονομικά & λογιστική
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
21783
Επικοινωνία
anna vasileiou, randstad hellas

Περιγραφή εργασίας

Έχετε προυπηρεσία στον τραπεζικό κλάδο; Είναι το ακαδημαϊκό σας υπόβαθρο πάνω στα χρηματοοικονομικά ή την τραπεζική; Αν έχετε εμπειρία στον Τραπεζικό κλαδο και θέλετε να εξελιχθείτε σε αυτόν, κάντε αίτηση τώρα και αρπάξτε την ευκαιρία να εργαστείτε για μεγάλη ελληνική τράπεζα ως Deputy CFO-Αναπληρωτής/τρια Διευθυντής/ντρια.

παροχές

Σε περίπτωση που είστε ο/η Deputy CFO-Αναπληρωτής/τρια Διευθυντής/ντρια που θα προσληφθεί, τότε θα  έχετε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα εξελισσόμενο τραπεζικό οργανισμό 

αρμοδιότητες

  Οι αρμοδιότητες του/της Deputy CFO-Αναπληρωτή/τριας Διευθυντή/ντριας θα είναι :

  • Σύνταξη προϋπολογισμού, παρακολούθηση, αναφορές απολογιστικές και διορθωτικές ενέργειες.
  • Υποβολή αναφορών προς την Τράπεζα της Ελλάδος, γνώση σε θέματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο Των Πιστωτικών ιδρυμάτων (προαιρετικά).
  • Επεξεργασία των αρχείων τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των αναφορών καθώς και για την Παροχή εσωτερικής πληροφόρηστης όταν ζητηθεί.
  • Υπολογισμός και υποβολή βεβαιώσεων και οριστικών δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών, ελεύθερων επαγγελματιών και εμπορικών επιχειρήσεων.
  • Αντιμετώπιση θεμάτων και σχετικές οδηγίες προς το λογιστήριο και την Τράπεζα που σχετίζονται με την εφαρμογή του ΚΦΑΣ και των Φορολογικών Νόμων.
  • Κλείσιμο χρήσης.
  • Έλεγχο και υπογραφή των παραστατικών Λογιστηρίου.
  • Παραγωγή λογιστικών εγγραφών αποσβέσεων παγίων και προβλέψεων.
  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών προμηθευτών.
  • Υποστήριξη τιρογράμματος μισθοδοσίας, υποβολή ΑΠΔ ΙΚΑ και έκδοση κατάστασης εισφορών ταμείου ασθενείας.
  • Παραμετροποίηση & συμφωνία μεταφοράς εγγράφων τιμολογίων του προγράμματος λογιστικής σε άρθρα γενικής λογιστικής, συνδέσεις τραπεζικού Προγράμματος γενικής λογιστικής και προγράμματος Ileasing - γενικής λογιστικής.
  • Σε ειδικές περιπτώσεις σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου για αύξηση κεφαλαίου.

  προσόντα

  Για να διεκδικήσετε τη θέση του/της  Deputy CFO-Αναπληρωτή/τριας Διευθυντή/ντριας  θα πρέπει να έχετε:

  • Πτυχιο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης, με επαγγελματικά προσόντα οικονομολόγου και φοροτεχνικού λογιστή Α' τάξεως.
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε Οικονομικές Υπηρεσίες Ιδιωτικών Εταιρειών ή Τραπεζών.
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση Η/Υ
  • Ικανότητα στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων
  • Ικανότητα επικοινωνίας, Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας


  πληροφορίες

  Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση του/της Deputy CFO-Αναπληρωτή/τριας Διευθυντή/ντριαςμπορείτε να κάνετε την αίτησή σας τώρα! #bankjobsintrikala #bankingpositions

  Για πληροφορίες τηλεφωνήσετε στο 2166001364  και μπορείτε να ζητήσετε την Άννα Βασιλείου.

  Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.