Κάνετε αίτηση για την παρακάτω θέση εργασίας:

front-end developer

 • Νέος χρήστης
 • Είσοδος

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση εργασίας θα πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας

Το βιογραφικό σας

 1. Επιλέξτε αρχείο
  Δε διαθέτω βιογραφικό σημείωμα Παρακαλούμε προσθέστε παρακάτω την εργασιακή σας εμπειρία και το ιστορικό της εκπαίδευσής σας.
 1. Ο κωδικός σας θα πρέπει να περιέχει 8 με 12 λατινικούς χαρακτήρες. Ο κωδικός πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα ψηφίο.

Κάνετε αίτηση για την παρακάτω θέση εργασίας:

Τοποθεσία
Athens, Αττική
Είδος εργασίας:
Μόνιμη
Ημερομηνία δημοσίευσης:
Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021
Κωδικός της θέσης εργασίας:
28134

We are looking for a Front-end Developer for one of the largest betting companies in Greece and among the most recognized ones in its sector worldwide. As a Front-End Developer you will be responsible for creating scalable and responsive web applications. You will be able to fill the gap between graphical design and technical implementation, taking an active role on both sides and defining how the application looks as well as how it works. 

παροχές

This Front-End Developer position offers :

 • Competitive compensation package
 • Private health coverage
 • Modern & award winning workplace environment
 • Competencies & career development opportunities
 • Work from home policy

αρμοδιότητες

As a Front-End Developer you will be responsible for :

 • Designing, building and maintaining efficient, reusable and reliable front-end code
 • Participating in all phases of the development life cycle, including analysis, design, implementation and testing
 • Working with stakeholders to understand and document software requirements and to ensure application UI meets functional requirements
 • Building cross-browser solutions optimized for a wide range of devices
 • Helping maintain product quality
 • Identifying UI problems and bugs and devising elegant solutions
 • Collaborating with back-end developers and web designers to improve usability
 • Producing and maintaining product documentation
 • Making strategic technical decisions related to new products and functionalities
 • Staying up-to-date with emerging technologies and trends 

προσόντα

The requirements for this Front-end developer position are:

 • BSc in Information Technology field
 • 3-5 years of experience in front-end web development for high-concurrency enterprise web applications
 • Proficient understanding of web markup, including HTML5, CSS3
 • Experience in server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS
 • Experience in server-side project automation tools regarding backend / frontend package management (npm / bower, yarn etc.) and building (gulp)
 • Strong Javascript skills (ES6) including libraries and frameworks like Vue.js, React, Angular, KnockoutJS
 • Javascript Unit and E2E testing experience (Jest, Mocha / Jasmine / Protractor / Selenium etc.)
 • Experience in consuming web services and REST APIs Proficient understanding of cross-browser compatibility issues and ways to work around them
 • Experience of code versioning tools such as Git
 • Skilled in understanding business and technical requirements, and converting them into working code
 • Excellent use of Greek and English languages (oral and written)
 • Completed military obligations (for male candidates) 

πληροφορίες

Does this sound like you? If yes, we would love to meet you!

If you have any questions regarding this front-end developer position, you can contact Angeliki  at 6955499071 or drop an email achrysoulaki@randstad.gr to discuss. We look forward to receiving your application, uploading your updated English CV by clicking the "apply now" option.

In the case that your application advances to the next stage, you may be automatically invited to submit a video, answering a few interview questions.

Please note that for transparency and equity reasons, only those applications made online via our site will be assessed. After the screening of all the CVs received, we will only contact the candidates who meet the requirements of the job to arrange an interview. ​ All applications are considered strictly confidential.