Κάνετε αίτηση για την παρακάτω θέση εργασίας:

διευθυντής προμηθειών ομίλου

 • Νέος χρήστης
 • Είσοδος

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση εργασίας θα πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας

Το βιογραφικό σας

 1. Επιλέξτε αρχείο
  Δε διαθέτω βιογραφικό σημείωμα Παρακαλούμε προσθέστε παρακάτω την εργασιακή σας εμπειρία και το ιστορικό της εκπαίδευσής σας.
 1. Ο κωδικός σας θα πρέπει να περιέχει 8 με 12 λατινικούς χαρακτήρες. Ο κωδικός πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα ψηφίο.

Κάνετε αίτηση για την παρακάτω θέση εργασίας:

Τοποθεσία
Μάνδρα, Αττική
Είδος εργασίας:
Μόνιμη
Ημερομηνία δημοσίευσης:
Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021
Κωδικός της θέσης εργασίας:
26259

Διαθέτετε εμπειρία ως υπεύθυνος προμηθειών; Μπορείτε να συμμετέχετε σε διαπραγματευτικές συζητήσεις με προμηθευτές και να διασφαλίσετε ευνοϊκούς όρους; Είστε υπεύθυνος για την έγκριση παραγγελιών, την ανάλυση κόστους και την αναζήτηση νέων προμηθευτών στο εξωτερικό; 

Αν ναι, τότε μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας και να διεκδικήσετε τη θέση του Διευθυντή Προμηθειών Ομίλου σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον. 

παροχές

Η εταιρεία παρέχει στον Διευθυντή Προμηθειών Ομίλου:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

αρμοδιότητες

Ως Διευθυντής Προμηθειών Ομίλου, οι κύριες αρμοδιότητές σας θα είναι:

 • Συμμετοχή σε διαπραγματευτικές συζητήσεις με προμηθευτές διασφαλίζοντας ευνοϊκούς όρους
 • Επιδίωξη συνεργασίας με συνεπείς και σταθερούς επαγγελματίες 
 • Κατανόηση του τρόπου ελέγχου των υφιστάμενων συμβάσεων
 • Επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη και διαπραγμάτευση αυτών των συμβάσεων
 • Αποσαφήνιση λεπτομερειών σε παραγγελίες και παραδόσεις
 • Έγκριση παραγγελιών των απαραίτητων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ανάλυση του κόστους και των οικονομικών μεγεθών
 • Εντοπισμός και αναφορά βασικών λειτουργικών παραμέτρων για την μείωση των δαπανών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
 • Πρόβλεψη δυσμενών γεγονότων μέσω της ανάλυσης των συνθηκών της αγοράς
 • Προσαρμογή πλάνου αγορών σε συνεργασία με τα τμήματα, παραγωγής, πωλήσεων και οικονομικών υπηρεσιών
 • Εξασφάλιση της αποτελεσματικής επικοινωνίας και του συντονισμού μεταξύ των τμημάτων στοχεύοντας στην ακρίβεια και την επίτευξη των χρονοδιαγραμμάτων, στον έλεγχο παραγωγικότητας και κόστους
 • Διαχείριση της αποθήκης για την εξυπηρέτηση της εσωτερικής κατανάλωσης
 • Λεπτομερής καταγραφή του όγκου εργασίας των αντίστοιχων τμημάτων σε κάθε χώρα
 • Προτάσεις και υλοποίηση σχεδίων μείωσης του εργασιακού κόστους

προσόντα

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σας στις απαιτήσεις της θέσης του Διευθυντή Προμηθειών Ομίλου, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε σχετικό τομέα θα συνεκτιμηθεί
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον επτά ετών σε παρόμοια θέση προμηθειών
 • Γνώση πηγών και τεχνικών προμηθειών
 • Καλή γνώση εφαρμογών ERP συστημάτων και χρήση ΗΥ
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας στην Αγγλική γλώσσα σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Επικοινωνιακές, διοικητικές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων, ανάληψης ευθυνών και στρατηγικής σκέψης
 • Δυνατότητα ταξιδίων

πληροφορίες

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη θέση του Διευθυντή Προμηθειών Ομίλου είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 216 6001327 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσετε την Έλενα Βλάχου. #jobssupplylogistics #industrialsector

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.