Κάνετε αίτηση για την παρακάτω θέση εργασίας:

senior android developer

 • Νέος χρήστης
 • Είσοδος

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση εργασίας θα πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας

Το βιογραφικό σας

 1. Επιλέξτε αρχείο
  Δε διαθέτω βιογραφικό σημείωμα Παρακαλούμε προσθέστε παρακάτω την εργασιακή σας εμπειρία και το ιστορικό της εκπαίδευσής σας.
 1. Ο κωδικός σας θα πρέπει να περιέχει 8 με 12 λατινικούς χαρακτήρες. Ο κωδικός πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα ψηφίο

Κάνετε αίτηση για την παρακάτω θέση εργασίας:

Τοποθεσία
Athens' south suburbs, Αττική
Είδος εργασίας:
Μόνιμη
Ημερομηνία δημοσίευσης:
Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021
Κωδικός της θέσης εργασίας:
24745

Hey you, Senior Android Developer! Are you ready to make your next career step within a multinational, well known, established company within the banking sector? I am looking for an innovative, agile-fun, team player Senior Android Developer, experienced in Kotlin, to contribute to the team & company. Apply now! This is a great opportunity!!

παροχές

The company offers to the Senior Android Developer:

 • A competitive salary according to qualifications and skills
 • Private medical & life Insurance
 • Flexible working hours & work from home eligibility
 • A stable, friendly & healthy working environment
 • Further career opportunities & training opportunities

αρμοδιότητες

As a Senior Android Developer you will work as at of our client's mobile team and...

 • Design, develop & maintain the company's android application making good use of all the latest APIs
 • Work closely with the professional services teams for the design & implementation of new features & services
 • Track down and resolve issues that arise
 • Keep up with the latest SDK, tools and conventions
 • Participate in code review sessions in order to ensure that the provided solution meets end to end business scenarios and fix any defects and performance problems discovered in testing
 • Keep up-to-date on current and upcoming features in relevant products and platforms

προσόντα

You would be a great fir for this Senior Android Developer role if you have...

 • University Degree in Computer Science or relevant fiend; a Master’s Degree would also be a plus
 • At least 4-5 year of hands-on experience in building Android apps with strong familiarity in Android design principles & best practices
 • Strong experience of Kotlin and/or Java
 • Solid understanding of the full mobile development life cycle and Jetpack components
 • Familiarity with RESTful APIs (JSON) to connect Android applications to back-end services
 • Experience with version control systems (i.e. Github, AzureDevops, GitLab,TFS
 • Experience in software architect role with integration/functional/UI Automation testing & background in mobile application security
 • Agile experience will be a plus
 • Any fintech/payments background will be as asset
 • Previous familiarity in Android design principles, best practices and design patterns
 • Experience in leading small teams of SW Developers & proven ability to ship apps throughout their lifecycle
 • Excellent command of English language, both verbal and written
 • Self-motivated individual with strong analytical thinking and problem-solving skills, who has the mindset to innovate and the ability to prioritize tasks & meet challenging schedules

πληροφορίες

Feel free to reach Elena at 2166001367 or at ekremmyda@randstad.gr for further details!

Apply Now for this great opportunity! 

In the case your application advances to the next stage, you may be automatically invited to submit a video, answering a few interview questions.

Please note that for transparency and equity reasons, only those applications made online via our site will be assessed. After the screening of all the CVs received, we will only contact the candidates who meet the requirements of the job to arrange an interview. ​ All applications are considered strictly confidential.

#mobiledeveloper