Κάνετε αίτηση για την παρακάτω θέση εργασίας:

operations loan administrator

 • Νέος χρήστης
 • Είσοδος

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση εργασίας θα πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας

Το βιογραφικό σας

 1. Επιλέξτε αρχείο
  Δε διαθέτω βιογραφικό σημείωμα Παρακαλούμε προσθέστε παρακάτω την εργασιακή σας εμπειρία και το ιστορικό της εκπαίδευσής σας.
 1. Ο κωδικός σας θα πρέπει να περιέχει 8 με 12 λατινικούς χαρακτήρες. Ο κωδικός πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα ψηφίο

Κάνετε αίτηση για την παρακάτω θέση εργασίας:

Τοποθεσία
Αθήνα, Αττική
Είδος εργασίας:
Εποχική
Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τρίτη, 3 Μαρτίου 2020
Κωδικός της θέσης εργασίας:
20856

Έχεις εμπειρία σε διαχείριση πιστούχων και γνώσεις στις ρυθμίσεις οφειλών; Θες να εργαστείς σε ένα δυναμικό πολυεθνικό περιβάλλον με πολλές προοπτικές εξέλιξης για την καριέρα σου; Κάνε την αίτηση σου στη θέση Loan Operations Administrator και γίνε μέλος σε μια απο τις ηγετιδες εταιρείες στο χώρο των υπηρεσιών διαχείρισης πιστώσεων.

παροχές

Η εταρία προσφέρει για τη θέση Loan Operations Administrator:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκολη προσβαση μέσω ΜΜΜ


αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της θέσης Loan Operations Administrator περιλαμβάνου:

 • Επεξεργασία αιτημάτων πιστούχων αναδιαρθρώσεων 
 • Σύνταξη position – θέσης πελάτη, συνδέσεις πιστοδοτήσεων, collaterals και ακινήτων (ΣΔΑ) στα συστήματα 
 • Επεξεργασία και υλοποίηση εγκρίσεων
 • Σύνταξη και τροποποίηση συμβατικών εγγράφων, ενεχύρων, σχεδίων πρακτικών και πληρεξουσίων, εντολών εγγραφής / εξαλείψεων  βαρών και παρακολούθηση αυτών κ.α.
 • Λήψη, διαχείριση και καταχώρηση ενεχύρων και λοιπών εξασφαλίσεων στα συστήματα 
 • Έλεγχος ψηφιοποιημένων εγγράφων στα συστήματα
 • Συγκρότηση φακέλου και συστημική μεταφορά των πιστούχων σε καθεστώς Οριστικής Καθυστέρησης .
 • Έλεγχος του Κώδικα Δεοντολογίας 
 • Συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Μονάδες για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση των αιτημάτων ρύθμισης
 • Παροχή πληροφοριών και στοιχείων προς τις Αρμόδιες Υπηρεσίες της Τράπεζας καθώς και προς τη Διοίκηση 

προσόντα

Ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση Loan Operations Administrator πρέπει να διαθέτει:

 • Εμπειρία σε ρυθμίσεις/ διαχείριση πιστούχων retail
 • Γνώσεις χορηγήσεων/πιστοδοτήσεων/ρυθμίσεων οφειλών 
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ MS Office (Word,Excel, Outlook).
 • Αναλυτική σκέψη και κριτική ικανότητα 
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη των στόχων
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

πληροφορίες

Vasilis Perivolas
+30 216 6001369

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.