υπεύθυνος logistics in θεσσαλονίκη

Δημοσίευση
Επικοινωνία
aliki tsakmaka, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
θεσσαλονίκη, κεντρική μακεδονία
Κλάδος
μηχανικοί, βιομηχανία & logistics
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
11191
Επικοινωνία
aliki tsakmaka, randstad hellas
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περιγραφή εργασίας

Έχεις όλα τα παρακάτω προσόντα και θέλεις να εργαστείς ως Υπεύθυνος Logistics σε μεγάλη εταιρία παραγωγής τροφίμων στην Θεσσαλονίκη?

Εάν ναι, κάνε άμεσα την αίτηση σου και θα σε καλέσουμε για συνέντευξη!

παροχές

Η εταιρία θα παρέχει στον Υπεύθυνο Logistics τα παρακάτω:

 • Ανταγωνιστικό μισθό 
 • Επαγγελματική εξέλιξη
 • Άριστο Περιβάλλον

αρμοδιότητες

Ο Υπεύθυνος Logistics θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός και παρακολούθηση υλοποίησης διαδικασιών φυσικής διακίνησης προϊόντων 
 • Εξασφάλιση κατάλληλων μεταφορικών μέσων για έγκαιρη μεταφορά υλικών και προϊόντων
 • Καθορισμός δρομολογίων και φορτίων αποστολών
 • Διεξαγωγή αναλύσεων, σύνταξη αναφορών
 • Συντονισμός όλων των διαδικασιών της αποθήκης 
 • Διατήρηση αρχείου αποθεμάτων αποθήκης
 • Συστημική διαχείριση αποθεμάτων παραλαβών και παραγγελιών

προσόντα

Ο Υπεύθυνος Logistics θα έχει τα παρακάτω προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Logistics
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, επιθυμητή
 • Γνώσεις τιμολόγησης και έκδοσης παραστατικών (Διακίνησης/παραλαβών)
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS-Office (κυρίως Excel)
 • Γνώση ERP συστήματος, επιθυμητή

πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καλέστε με, Αλίκη Τσακμάκα, στο 2310414731. 

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.