υπεύθυνος χημείου - καλαμάτα

Δημοσίευση
Επικοινωνία
maria stavraki, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
καλαμάτα, αττική
Κλάδος
μηχανικοί, βιομηχανία & logistics
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
14525
Επικοινωνία
maria stavraki, randstad hellas
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περιγραφή εργασίας

Είσαι Χημικός ή Τεχνολόγος Τροφίμων και θα ήθελες να συμβάλλεις στην ποιότητα και παραγωγή εξαιρετικού ελαιόλαδου ως Υπεύθυνος Χημείου εργοστασίου παραγωγής στην Καλαμάτα; Διαθέτει εμπειρία ως Χημικός ή Τεχνολόγος Τροφίμων ειδικά σε τρόφιμα ή αγροτικά προϊόντα που χρήζουν απαραίτητης γευσιγνωσίας, όπως λάδι, κρασί, μέλι ή σε άλλα αντίστοιχα; 

Αν θέλεις να εργαστείς για μία από τις πιο ξεχωριστές μονάδες παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου, τότε κάνε την αίτηση σου σήμερα και διεκδίκησε την θέση του Υπεύθυνου Χημείου εργοστασίου στην Καλαμάτα.

παροχές

Το εργοστάσιο στην Καλαμάτα για την θέση του Υπεύθυνος Χημείου  προσφέρει:

 • ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • δυνατότητες εξέλιξης και εκμάθησης σε ένα ξεχωριστό και αναγνωρισμένο τομέα της ελληνικής παραγωγής


αρμοδιότητες

Ως Υπεύθυνος Χημείου θα έχεις υπό την ευθύνη σου τα παρακάτω:

 • Αναλύσεις πρώτων υλών, επίβλεψη δεξαμενών και έλεγχος τελικών προϊόντων
 • Γευστική δοκιμή, αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση ποιότητας ελαιολάδου
 • Δημιουργία  και αποστολή αναλύσεων στα συνεργαζόμενα εργαστήρια, παραλαβή και αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων, τήρηση αρχείου αναλύσεων
 • Σύνταξη πιστοποιητικών ανάλυσης ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών και τήρηση του σχετικού αρχείου
 • Παρασκευή δειγμάτων νέων ή υφιστάμενων προϊόντων,  παρακολούθηση διακίνησης και αποστολή τους σε πελάτες, σύνταξη αναφορών προς την Εμπορική διεύθυνση. 
 • Συλλογή και ταξινόμηση αντιδειγμάτων όλων των τελικών προϊόντων
 • Διαχείριση χημικών πρώτων υλών για τις εσωτερικές αναλύσεις του εργαστηρίου
 • Τήρηση αρχείου ελέγχου εργαστηριακού εξοπλισμού και έγκαιρη διακρίβωση προβλημάτων του εξοπλισμού- διεκπαιρεώνοντας τις απαραίτητες επισκευές και αντικαταστάσεις
 • Διαχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και υλικών καθαρισμού, παραγγελίες, παράδοση και τήρηση αποθεμάτων
 • Επίβλεψη κρίσιμων σημείων καθαρισμού
 • Σήμανση και χαρακτηρισμός των αποθηκευτικών δεξαμενών σε συνεργασία με τον έλεγχο ποιότητας
 • Επιπλέον αρμοδιότητες μπορεί να ανατεθούν στα πλαίσια ανάπτυξης και αντιμετώπισης οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης

προσόντα

Ο Υπεύθυνος Χημείου στην Καλαμάτα, θα πρέπει να έχει:

 • Απαραίτητα εργασιακή εμπειρία 3-5 χρόνια ως χημικός ή τεχνολόγος τροφίμων σε εργοστάσιο τροφίμων
 • Πτυχίο ΑΤΕΙ Τεχνολόγου Τροφίμων ή ΑΕΙ Χημικού ή Χημικού Μηχανικού
 • MSc στη χημεία ή στην τεχνολογία της παρασκευής τροφίμων.
 • Πιστοποιήσεις γευσιγνωσίας θα εκτιμηθούν επιπλέον
 •  Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 • Προσαρμοστικότητα, δεκτικότητα στην καθοδήγηση και στην λειτουργία υπό συνθήκες πίεσης
 • Ομαδικότητα, συμμετοχή, συμβολή και δέσμευση στους στόχους της ομάδας
 • Συνεργασία με συναδέλφους για την επίτευξη στόχων
 • Επικέντρωση στο αποτέλεσμα
 • Προθυμία και πρωτοβουλία στην ανάληψη ευθυνών
 • Ακεραιότητα, σεβασμός και εμπιστοσύνη στις εργασιακές σχέσεις

πληροφορίες

Αν πιστεύεις ότι διαθέτεις όλα τα παραπάνω για την θέση του Υπεύθυνος Χημείου σε εργοστάσιο στην Καλαμάτα τότε κάνε την αίτησή σου τώρα!

Για πληροφορίες τηλεφωνήσετε στο +30 2106770523 και μπορείτε να ζητήσετε τη Μαρία Σταυράκη. #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.