υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου - καλαμάτα

Δημοσίευση
Επικοινωνία
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
καλαμάτα, πελοπόννησος
Κλάδος
φαρμακευτικός κλάδος & επιστήμες
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
20549
Επικοινωνία
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas

Περιγραφή εργασίας

Διαθέτεις εμπειρία ως Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου και θα ήθελες να εργαστείς σε μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμου στην περιοχή της Καλαμάτας ;

Ως Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου χρειάζεται να διαθέτεις εμπειρία στον ποιοτικό έλεγχο, στην τήρηση των διαδικασιών για την ασφάλεια και άριστη ποιότητα των τελικών προϊόντων, των α’ υλών, καθώς και των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία, τις απαιτήσεις των πελατών και τις προδιαγραφές της εταιρείας. 

Αν πιστεύεις πως η επαγγελματική σου εμπειρία που σχετίζεται με την βιομηχανία μπορεί να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Ποιοτικού Ελέγχου που αναζητούμε για την περιοχή της Καλαμάτας, στείλε μας τώρα το βιογραφικό σου!


παροχές

Η εταιρεία παρέχει τα ακόλουθα στον Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου:

 • Εκπαίδευση
 • Ένα ταχέως αναπτυσσόμενο βιομηχανικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
 • Μια ολοκληρωμένη επαγγελματική πρόταση συνεργασίας με ανταγωνιστικο πακέτο αποδοχών

αρμοδιότητες

Ως Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου οι κύριες αρμοδιότητες σου θα είναι να:

 • Επιβλέπεις την τήρηση των Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής, να επιλύεις προβλήματα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων στην παραγωγή, στους χώρους του εργοστασίου και των αποθηκών. 
 • Παρακολουθείς την  εξέλιξη των διορθωτικών ενεργειών. Διενεργείς εσωτερικές επιθεωρήσεις Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής.
 • Οργανώνεις το πρόγραμμα καθαρισμού (συχνότητα, χώροι, χρόνοι εκτέλεσης, υλικά καθαρισμού) τόσο στους χώρους παραγωγής όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, σε συνεργασία με το τμήμα Παραγωγής και παρακολουθεί την εφαρμογή των διαδικασιών ασφάλειας τροφίμων. 
 • Τηρείς τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας (μέθοδοι εργαστηριακών αναλύσεων, δειγματοληψίας και μετρήσεων στην παραγωγή), συμπλήρωσης των σχετικών εντύπων και στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων (μετρήσεων και αποτελεσμάτων).
 • Παρεμβαίνεις στην παραγωγική διαδικασία και προτείνεις την παύση αυτής, μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διαπιστωθούν αιτίες που οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων εκτός προδιαγραφών και να γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.
 • Προγραμματίζεις, κατευθύνεις και συντονίζεις τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου και των Εποπτών Ποιότητας. Έχεις την τελική ευθύνη Δέσμευσης – Αποδέσμευσης  πρώτων υλών και τελικού προϊόντος.
 • Αξιολογείς τους προμηθευτές Α’ και Β’ υλών, καθώς και εξωτερικών εργαστηρίων. Συντάσσεις αναφορές μη συμμόρφωσης προς τους προμηθευτές, σε περιπτώσεις αποκλίσεων με τις συμφωνηθέντες προδιαγραφές προϊόντων (Ά ύλες και υλικά συσκευασίας) και παρακολουθείς τις διορθωτικές ενέργειες και τη συμμόρφωση αυτών.
 • Ενημερώνεις σε μηνιαία βάση τη Δ/νση Εργοστασίου για τα στατιστικά στοιχεία των ελέγχων ποιότητας. 


προσόντα

 • Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του Υπεύθυνου Ποιοτικού Ελέγχου, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:
 • Τουλάχιστον 3- 5 έτη προϋπηρεσία στον τομέα Ποιοτικού Ελέγχου/ Διασφάλισης Ποιότητας σε μονάδα παραγωγής τροφίμων ή φαρμάκων 
 • Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Τεχνολόγου Τροφίμων ή άλλης σχετικής Ανώτατης Σχολής
 • Οργανωτικές, ηγετικές και διοικητικές ικανότητες
 • Αυτοπεποίθηση και αυτοέλεγχος
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις στα πρότυπα ποιότητας και στην ασφάλεια των τροφίμων
 • Δυνατότητα μετεγκατάστασης στην περιοχή της Καλαμάτας

πληροφορίες

Είμαι η Βάσια Μαυροκέφαλου και μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο 2106770523 για περισσότερες πληροφορίες.#jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.