υπεύθυνος παραγωγής - κορωπί

Δημοσίευση
Επικοινωνία
panos zervas, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
κορωπί, αττική
Κλάδος
φαρμακευτικός κλάδος & επιστήμες
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
17031
Επικοινωνία
panos zervas, randstad hellas

Περιγραφή εργασίας

Είσαι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας ή διαθέτεις εμπειρία σε βαφεία φινιριστήρια έχοντας άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και δυνατότητα διαχείρισης ομάδας στην γραμμή παραγωγής του Χημείου; Εάν είσαι ικανός να διεκπεραιώνεις ταυτόχρονα πολλές αρμοδιότητες, με συνδυαστική σκέψη και ομαδικό πνεύμα εκτελώντας καθήκοντα Υπεύθυνου Παραγωγής τότε έχουμε την ιδανική θέση για εσένα. Για να μάθεις περισσότερες πληροφορίες διάβασε τη συνέχεια!

παροχές

Η εταιρεία παρέχει στον Υπεύθυνο Παραγωγής:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο μισθολογικών αποδοχών
 • Σταθερό, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης

αρμοδιότητες

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης του Υπεύθυνου Παραγωγής είναι:

 • Επίβλεψη και παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας και διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων κατά την διάρκεια αυτής
 • Διαχείριση και εκπαίδευση της ομάδας παραγωγής των εργατών και των εργατοτεχνιτών
 • Παρακολούθηση της σωστής τεχνολογικής εφαρμογής που ακολουθούν οι μηχανές της βιομηχανίας και η ενεργός συμμετοχή στην έρευνα για την εξέλιξη της τεχνολογίας αυτής
 • Διενέργεια δοκιμών εφαρμογής των υλικών  στις μηχανές παραγωγής για να επιτευχθούν τα απαιτούμενα αποτελέσματα
 • Προετοιμασία νέων συνταγών και δημιουργία της πρώτης ύλης
 • Αναφορά απευθείας στον Διευθυντή Παραγωγής με άμεση επικοινωνία με τον επικεφαλή του εργοστασίου

προσόντα

Αν είσαι ο Υπεύθυνος Παραγωγής που αναζητούμε χρειάζεται να διαθέτεις:

 • Ιδανικά Πτυχίο Απόφοιτου του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ή Χημικού / Χημικού Μηχανικού
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε βιομηχανία βαφείων φινιριστηρίων
 • Δυνατότητα διαχείρισης της ομάδας εργατών παραγωγής
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

πληροφορίες

Αν ενδιαφέρεσαι για την θέση του Υπεύθυνου Παραγωγής μπορείς να επικοινωνήσεις με τον Πάνο Ζέρβα για περισσότερες πληροφορίες. 

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.