υπεύθυνος οικονομικών in αθήνα

Δημοσίευση
Επικοινωνία
eva stamou, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
αθήνα, στερεά ελλάδα
Κλάδος
οικονομικά & λογιστική
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
10932
Επικοινωνία
eva stamou, randstad hellas
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περιγραφή εργασίας

Διαθέτεις εμπειρία στη διαχείριση των οικονομικών μιας εταιρίας; Έχεις αποκτήσει γνώσεις έχοντας εργαστεί σε λογιστήρια εμπορικών εταιριών; Μεγάλη εταιρία στο χώρο της εμπορίας τεχνολογιών υπηρεσιών υγείας είναι σε αναζήτηση υπεύθυνου των οικονομικών υπηρεσιών της. 

παροχές

Η εταιρεία για τη θέση του υπεύθυνου οικονομικών:

 • παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως των προσόντων
 • δίνει τη δυνατότητα να γίνετε μέλος ομάδας αναγνωρισμένης εταιρείας

αρμοδιότητες

Τα καθήκοντα σου ως υπεύθυνος οικονομικών θα περιλαμβάνουν:

 • Διεύθυνση και διαχείριση ομάδας συνεργατών Οικονομικού Τμήματος Αθήνας και Θεσσαλονίκης
 • Συντονισμός των λειτουργιών του Οικονομικού Τμήματος με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του (σε συνεργασία με εξωτερικούς λογιστικούς συμβούλους)
 • Διαχείριση και εποπτεία συστήματος ταμειακών ροών, εσόδων και εξόδων
 • Διαπραγμάτευση με προμηθευτές και πελάτες σε θέματα όρων πληρωμής και βελτίωση κύκλου είσπραξης Εταιρείας
 • Παρακολούθηση συμφωνιών λογαριασμών πελατών
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας και αποστολή στη Διοίκηση σχετικών οικονομικών αναφορών
 • Προετοιμασία ετήσιου προϋπολογισμού και αναθεώρησή του (budget)
 • Δημιουργία διαδικασιών και πολιτικών Τμήματος και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.
 • Εποπτεία κέντρων κόστους υποδομών και λειτουργίας ( δαπάνες προσωπικού, στόλος αυτοκινήτων, πάγια έξοδα λειτουργίας)

προσόντα

Τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση του υπεύθυνου οικονομικών είναι:

 • Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής
 • Επιθυμητό μεταπτυχιακό δίπλωμα Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης ή MBA
 • Προϋπηρεσία 5 ετών σε Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων μισθοδοσίας και λογισμικών προγραμμάτων τύπου ERP
 • Άριστη γνώση MS Office με έμφαση στο excel
 • Επιθυμητή εξοικείωση με διαδικασίες εκτελωνισμών προϊόντων
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Δεξιότητες διαχείρισης ομάδας και ανθρώπων.
 • Γνώση του κλάδου υγείας θα εκτιμηθεί
 • Εχεμύθεια, ακεραιότητα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια

πληροφορίες

Αν ενδιαφέρεστε για την θέση του υπεύθυνου οικονομικών κάνετε την αίτησή σας τώρα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2166001352, Εύα Στάμου

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.