υπεύθυνος διοικητικών υπηρεσιών in μηλάκι

Δημοσίευση
Επικοινωνία
vasilis perivolas, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
μηλάκι, στερεά ελλάδα
Κλάδος
μηχανικοί, βιομηχανία & logistics
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
9438
Επικοινωνία
vasilis perivolas, randstad hellas
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περιγραφή εργασίας

Είσαι Μηχανικός με εμπειρία σε Τμήμα Υγιεινής & Ασφάλειας σε βιομηχανικό περιβάλλον; Θέλεις να ενταχθείς σε μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες στην Ελλάδα; Στείλε μας την αίτηση σου τώρα!

 • Προωθεί την Υγεία & Ασφάλεια ως αξία
 • Εφαρμόζει την πολιτική και τους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας
 • Πραγματοποιεί δραστηριότητες για την διατήρηση και αναβάθμιση μέσων Υγείας & Ασφάλειας
 • Εκτελεί επιθεωρήσεις Υ&Α
 • Οργανώνει και εκτελεί εκπαιδεύσεις και επικοινωνίες
 • Οργανώνει μετρήσεις Υ&Α
 • Εποπτεύει τους εξωτερικούς συνεργάτες των τμημάτων Ανθρωπίνων Πόρων και Υγείας & Ασφάλειας
 • Πραγματοποιεί ενέργειες διοικητικής υποστήριξης και εσωτερικής επικοινωνίας
 • Επιβλέπει την Ασφάλεια (Security) του εργοστασίου
 • Οργανώνει συντηρήσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Επικοινωνεί και προωθεί τους στόχους του εργοστασίου στην ομάδα του
 • Ηγείται, καθοδηγεί και υποστηρίζει την ομάδα του, έτσι ώστε να λειτουργεί σε θετικό κλίμα με επιθυμητά αποτελέσματα

παροχές

 • Εκπαίδευση
 • Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικός μισθός

προσόντα

 • Απόφοιτος Τεχνολογικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) κατά προτίμηση Μηχανολόγος Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός ή Δομικών Έργων
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στο πεδίο σε βιομηχανία σε αντικείμενο συναφές με Υγεία & Ασφάλεια ή / και Τεχνικός Ασφαλείας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Καλή γνώση σε κανόνες Υγείας & Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης ομάδας
 • Ικανότητα επικοινωνίας
 • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία
 • Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με όλα τα επίπεδα για την επίτευξη του αποτελέσματος. Ικανότητα στην διαχείριση συγκρούσεων
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας για την πρόληψη / επίλυση προβλημάτων

πληροφορίες

Vasilis Perivolas
+30 2106770523

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.