υπεύθυνος διαχείρισης ακινήτων in αθήνα

Δημοσίευση
Επικοινωνία
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
αθήνα, αττική
Κλάδος
μηχανικοί, βιομηχανία & logistics
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
11765
Επικοινωνία
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περιγραφή εργασίας

Διαθέτεις εμπειρία στην διαχείριση ακινήτων και επιθυμείς να εργαστείς σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελληνική Αγορά ;

Εάν είσαι ικανός να διεκπεραιώνεις ταυτόχρονα πολλές αρμοδιότητες και με προσήλωση στην επίτευξη στόχων, τότε, ίσως, η θέση του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ακινήτων είναι για εσένα. 

Για να μάθεις περισσότερες πληροφορίες διάβασε τη συνέχεια!

παροχές

Η εταιρεία παρέχει τα ακόλουθα στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ακινήτων:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση 
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

αρμοδιότητες

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ακινήτων είναι: 

 • Ανάληψη διαχειρίσεως ακινήτων (property management)
 • Μέριμνα για τη δημιουργία φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου ακινήτων (συλλογή εγγράφων και καταχώρηση στοιχείων)
 • Μέριμνα για την τεχνική και νομική ωρίμανση ακινήτων
 • Μέριμνα για την ασφάλιση των ακινήτων και την εγγραφή  τους στα Κτηματολογικά βιβλία του Εθνικού Κτηματολογίου
 • Εκπόνηση Εισηγήσεων για τις αγορές – πωλήσεις ακινήτων▪  Ανάληψη διαχειρίσεως ακινήτων (property management)
 • Μέριμνα για τη δημιουργία φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου ακινήτων (συλλογή εγγράφων και καταχώρηση στοιχείων)
 • Μέριμνα για την τεχνική και νομική ωρίμανση ακινήτων
 • Μέριμνα για την ασφάλιση των ακινήτων και την εγγραφή  τους στα Κτηματολογικά βιβλία του Εθνικού Κτηματολογίου
 • Εκπόνηση Εισηγήσεων για τις αγορές – πωλήσεις ακινήτων

προσόντα

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ακινήτων, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες: 

 • Κάτοχος τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως τεχνικής ή νομικής κατευθύνσεως
 • Ικανοποιητική γνώση της αγοράς ακινήτων
 • Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
 • Άριστη γνώση Η/Υ (word, excel, power point, outlook κ.λ.π.)
 • Επικοινωνιακή Δεξιότητα και Εξωστρέφεια
 • Οργανωτική Ευχέρεια και Μεθοδικότητα
 • Ικανότητα στην Επίτευξη Στόχων και την Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
 • Ευελιξία- Διάθεση για Συνεργασία – Ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα να ακολουθεί κανόνες και κανονισμούς


πληροφορίες

Είμαι η Βάσια Μαυροκέφαλου και μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο 2106770523 για περισσότερες πληροφορίες.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.