υπεύθυνος ανάπτυξης δικτύου in αθήνα

Δημοσίευση
Επικοινωνία
ilia lymberopoulou, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
αθήνα, αττική
Κλάδος
πωλήσεις, μάρκετινγκ & λιανικό εμπόριο
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
11638
Επικοινωνία
ilia lymberopoulou, randstad hellas
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περιγραφή εργασίας

Έχετε εμπειρία στην ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων και αγαπάτε τις πωλήσεις; 

Θέλετε να κάνετε το επόμενό σας βήμα ως Υπεύθυνος Ανάπτυξης Δικτύου στις υπηρεσίες παροχής ρεύματος; 

Είστε επικοινωνιακοί και σας αρέσουν τα ταξίδια;

παροχές

Η εταιρία προσφέρει στον Υπεύθυνο Ανάπτυξης Πωλήσεων τα παρακάτω:

 • Ανταγωνιστικό μισθό
 • Σύστημα bonus
 • Εταιαρικό αυτοκίνητο
 • Εταιρικό τηλέφωνο

αρμοδιότητες

Τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Ανάπτυξης Δικτύου είναι:

 • Ανάπτυξη νέων συνεργασιών με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών παροχής ρεύματος, σε όλη την Ελλάδα
 • Υποστήριξη και διαχείριση συνεργατών
 • Επίσκεψη στο χώρο του συνεργάτη με σκοπό την σύναψη νέας συνεργασίας
 • Ανεύρεση νέων συνεργατών μέσω προσωπικής παρατήρησης και χαρτογράφησης της περιοχής ευθύνης 
 • Αποτελεσματική εκμετάλλευση των εταιρικών συστάσεων για νέες συνεργασίες

προσόντα

Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης Δικτύου είναι:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • 2-3 χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις, ιδανικά και στη διαχείριση ομάδας
 • Ευελιξία για ταξίδια
 • Άριστες επικοινωνιακές και πωλησιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων

πληροφορίες

Ήλια Λυμπεροπούλου

2106770523


Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Please note that for transparency and equity reasons, only those applications made online via our site will be assessed. After the screening of all the CVs received, we will only contact the candidates who meet the requirements of the job to arrange an interview. ​ All applications are considered strictly confidential.