υπεύθυνος/η τμήματος διαχείρισης νομικών ενεργειών - αθήνα

Δημοσίευση
Επικοινωνία
vasilis perivolas, randstad hellas
Τύπος εργασίας
εποχική
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
αθήνα, αττική
Κλάδος
τραπεζικός κλάδος
Τύπος εργασίας
εποχική
Κωδικός θέσης εργασίας:
29830
Επικοινωνία
vasilis perivolas, randstad hellas

Περιγραφή εργασίας

Διαθέτεις εμπειρία στη διαχείριση ομάδας καθώς και σε διαχείριση αιτημάτων του Ν. 3869. Θες να εργαστείς στο μεγαλύτερο πολυεθνικό Οργανισμό Διαχείρισης Πιστώσεων; Εάν η απάντηση σου στις παραπάνω ερωτήσεις είναι θετική τότε δεν έχεις παρα να κάνεις την αίτηση σου στη θέση Υπεύθυνος/η Τμήματις Διαχείρισης Νομικών Ενεργειών.

παροχές

Η εταιρεία για τη θέση Υπεύθυνος Τμήματος Διαχείρισης Νομικών Ενεργειών προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχή εκαίδευση
 • Προοπτικές επαγγελαμτικής αναπτυξής
 • Ασφαλιστικό πρόγραμμα

αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του/της Υπευθύνου/ης Τμήματος Διαχείρισης Νομικών Ενεργειών:

 • Παραλαβή και ερμηνεία δικαστικών αποφάσεων
 • Αποδελτίωση αποφάσεων Ν.3869
 • Προετοιμασία μεταπτώσεων αποφάσεων Ν.3869 σε προϊόντα ρύθμισης
 • Αξιολόγηση και παρακολούθηση εντολών κατάσχεσης
 • Αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών και εισήγηση τροποποίησης

προσόντα

Ο/Η ιδανικός/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πολύ καλή γνώση εργασιών οριστικών καθυστερήσεων ιδιωτών
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων
 • Πολύ καλή χρήση προφορικού & γραπτού λόγου
 • Ικανότητα Διοίκησης ομάδας
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
 • Πολύ καλές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων

πληροφορίες

Vasilis Perivolas
+30 216 6001369

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Please note that for transparency and equity reasons, only those applications made online via our site will be assessed. After the screening of all the CVs received, we will only contact the candidates who meet the requirements of the job to arrange an interview. ​ All applications are considered strictly confidential.