υπεύθυνος/η διαχείρισης αποθεμάτων - αθήνα

Δημοσίευση
Επικοινωνία
panos zervas, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
αθήνα, αττική
Κλάδος
μηχανικοί βιομηχανία logistics
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
25157
Επικοινωνία
panos zervas, randstad hellas

Περιγραφή εργασίας

Διαθέτεις εμπειρία, ως υπεύθυνος διαχείρισης αποθεμάτων; Εάν είσαι ικανός να διεκπεραιώνεις ταυτόχρονα πολλές αρμοδιότητες και με προσήλωση στην επίτευξη στόχων, τότε, ίσως, η συγκεκριμένη θέση εργασίας είναι για εσένα. 

Για να μάθεις περισσότερες πληροφορίες διάβασε τη συνέχεια!

παροχές

Η εταιρεία παρέχει τα ακόλουθα στον/στην Υπεύθυνο/η Διαχείρισης Αποθεμάτων:

 • Ανταγωνιστικό μισθό
 • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση

αρμοδιότητες

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης του/της Υπεύθυνου/ης Διαχείρισης αποθεμάτων θα είναι:

 • Σχεδιασμός βελτίωσης εσωτερικών διαδικασιών για τον έλεγχο των αποθεμάτων
 • Προσδιορισμός ελλείψεων προμηθειών υλικών
 • Διασφάλιση επάρκειας αποθέματος προϊόντων για το σύνολο των αποθηκών και την κάλυψη της άμεσης ζήτησης του δικτύου
 • Καταγραφή καθημερινών παραδόσεων και αποστολών έτσι ώστε να συμφωνεί το αποθεματικό
 • Παρακολούθηση της ζήτησης και καταγραφή των χαρακτηριστικών των αποθεμάτων
 • Υποβολή παραγγελιών για τον ανεφοδιασμό του αποθέματος 
 • Ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων για πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών
 • Αξιολόγηση προμηθευτών προς το σκοπό επίτευξης οικονομικά αποδοτικών συμφωνιών και διατήρησης σχέσεων εμπιστοσύνης
 • Συνεργασία με το τμήμα αποθήκης για τη διασφάλιση της επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων
 • Παροχή αναφορών


προσόντα

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του/της Υπεύθυνου/ης Διαχείρισης αποθεμάτων, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Πτυχίο ΤΕΙ-ΑΕΙ Μηχανικού 
 • 2-5 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση SAP
 • Άριστη γνώση excel 
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

πληροφορίες

Αν θεωρείς ότι το προφίλ σου ταιριάζει με τη θέση του/της Υπεύθυνου/ης Διαχείρισης Αποθεμάτων, είμαι ο Πάνος Ζέρβας και μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο 2166001363 για περισσότερες πληροφορίες. #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.